Simad Administratie

Financiële administratie

De financiële administratie helpt u uw onderneming te besturen.
SIMAD kan voor u de administratie op de verschillende manieren verzorgen:

SIMAD doet uw boekhouding
SIMAD doet uw administratie bij uw bedrijf of op ons kantoor. Periodieke rapportage, belastingaangiften en jaarwerk worden door ons verzorgd.

U doet zelf uw boekhouding online
SIMAD biedt ook de mogelijkheid om zelf uw administratie via een online toepassing te doen.
Wij controleren op regelmatige tijden de door u ingevoerde boekingen en maken waar nodig correcties.
Periodieke rapportage, belastingaangiften en jaarwerk worden door ons verzorgd.

U doet zelf uw boekhouding via uw eigen pakket
Ook als u geheel zelfstandig uw administratie voert, kunnen wij voor u de periodieke rapportages, belastingaangiften en het jaarwerk verzorgen.

Meer weten over de mogelijkheden die SIMAD u kan bieden, neem dan contact op.

Jaarrekening

Jaarlijks dient een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een bv een Balans en Verlies- en Winstrekening op te maken.
Doordat SIMAD gedurende het jaar de administratie verzorgt, of op gezette tijden de boekingen controleert, worden vragen met betrekking tot de jaarrekening al voor een groot deel beantwoord.
Door de kennis, opgedaan in de loop van het jaar, kan SIMAD de jaarrekening dan met een beperkt aantal aanvullende vragen opmaken.

Voor rechtspersonen, kan naast de jaarrekening ook de wettelijk vereiste publicatie stukken worden opgeleverd.

Fiscale aangiften

Ook voor belastingaangiften bent u bij SIMAD aan het juiste adres.
Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen in fiscale regels en verzorgen de benodigde aangiften.
SIMAD is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Bij complexe fiscale vraagstukken kan SIMAD gebruik maken van de expertise van externe fiscale adviseurs.

SIMAD kan de volgende belastingaangiften voor u verzorgen:

Omzetbelasting
Loonheffing
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten
Dividendbelasting

Naast de belastingaangifte voor ondernemers verzorgt SIMAD ook de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren.

Advies, MKB-controller

Door jarenlange ervaring in het bedrijfsleven kan SIMAD u voor uiteenlopende zaken van advies voorzien.
Grote ondernemingen hebben zelf een controller, financieel manager en financieel directeur in dienst. SIMAD kan ook u deze expertise leveren.
Wij leveren u periodiek management informatie en bespreken deze cijfers met u. Wij verdiepen ons in uw bedrijf en bepalen samen met u de financiële beleidslijn.

SIMAD kan u o.a. voor de volgende zaken van advies dienen:

Periodieke managementrapportages, wij stellen ze niet alleen op aan de hand van de administratie, maar bespreken deze ook met u.
Budgettering, vertaling van strategie naar de verwachtingen in omzet en resultaat van uw onderneming in de komende jaren.
Hulp bij investeringsvraagstukken, wat is het te verwachten rendement op investeringen.

Salarisadministratie

SIMAD kan u de totale salarisadministratie uit handen nemen.
U levert de gegevens van uw personeelsleden aan en wij zorgen voor de loonstroken, jaaropgaven, aanmelding belastingdienst en bedrijfsvereniging.

SIMAD kan de volgende zaken voor u regelen:

Aanmelden nieuwe medewerkers bij instanties
Periodiek verstrekken salarisstroken
Jaarwerk voor belastingdienst en werknemer
Verzorgen van de salarisjournaalpost voor verwerking in de administratie
Verzorgen van de aangiften
Vakantiegeldberekening